Projekt koncepcyjny sieci naturalnych placów zabaw został nagrodzony w konkursie PLGBC Green Building Awards 2020

w kategorii NAJLEPSZA EKOLOGICZNA INICJATYWA MIEJSKA/GMINNA.

 

Koncepcja powstała na potrzeby przetargu na projekt naturalnych placów zabaw, ogłoszonego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Przy opracowaniu projektu współpracowaliśmy z Markiem Piwowarskim i Sławkiem Sendzielskim. Niezwykle ucieszyła nas wysoka ocena walorów projektowych naszej koncepcji, chociaż projekt nie zostanie zrealizowany. Na naszej stronie opisujemy dwa projekty powstałe w ramach tego opracowania: Ogród Służew nad DolinkąOgród przy Bernardyńskiej.

Skrytki na placu zabaw

Naturalne place zabaw – jest to w naszej koncepcji sieć ogrodów zabaw inspirowanych miejscem, w którym powstają. Każdy tworzymy według idei przewodniej, ma wprowadzać do zabawy która nie ma końca, tak jak dla dzieci nie ma kresu wyobraźni ani zabawy. Cały świat to zabawa.

Sieć ogrodów

Jednocześnie każdy projektowany teren jest częścią większej całości. Place zabaw są powiązane fizycznie i cyfrowo. Fizycznie – za pomocą drogowskazów kierujących do najbliższych placów zabaw oraz skrytek do wymiany skarbów i odnotowania obecności w danym ogrodzie. Świat cyfrowy, który otacza i dominuje życie coraz młodszych dzieci jest w tej idei włączony do zabawy. Proponujemy włączenie skrzynek na placach do platformy i zarejestrowanie w systemie www.geocaching.pl/. Poza tym zaproponowaliśmy stworzenie strony internetowej z opisami i zdjęciami istniejących i nowo powstałych placów zabaw oraz w formie materialnej – książeczkę-przewodnik “Warszawa to zabawa”.

     Sieć ogrodów

 

Elementy naturalnego placu zabaw

Podstawowym wyposażeniem każdego ogrodu są według nas:
bogata roślinność, której dobór wynika z charakteru i tematu zabawy
zróżnicowanie terenu w postaci pagórków lub różnicowanie powierzchni płaskich
zróżnicowanie nawierzchni: w postaci ścieżek sensorycznych ale także z udziałem przejść po naturalnych elementach
wyposażenie umożliwiające spędzenie w ogrodzie wielu godzin, a więc zapewniające zaspokojenie potrzeb fizjologicznych; zadaszone ławy, miejsca do wspólnych posiłków itd.

Projektując place zabaw, myślimy o użytkownikach: są to nie tylko dzieci i rodzice, ale także młodzież, dla której brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu oraz osoby starsze i z ograniczeniami w poruszaniu się. W naszej koncepcji zaproponowaliśmy zaangażowanie lokalnych liderów, mieszkańców okolic omawianych placów zabaw w proces uszczegółowienia programu i rozwiązań projektowych.
Ilustracje: Ewa Benkel

 

Zobacz koncepcję ogrodu Służew nad Dolinką

Zobacz koncepcję ogrodu przy Bernardyńskiej