Katastrofa naturalna w Warszawie 3.

05/04/2019

Autor: Paweł Kubacz

Według naszych obliczeń jesteśmy w stanie zaoszczędzić 65% zapotrzebowania na wodę jednocześnie zapewniając 118% zapotrzebowania na energię dla całego osiedla.

Czytaj więcej

Katastrofa naturalna w Warszawie 2.

14/01/2019

Autor: Paweł Kubacz

Forma konkursu pozwalała na dużą swobodę wyboru tematyki, zakresu projektu i finalnego kształtu. Rezultat naszej pracy musiał jednak zmieścić się na planszy 100×70 cm a opis na 4 stronach A4. Wymyśliliśmy więc katastrofę – deficyt wody i miejsce – Osiedle Za Żelazną Bramą. Przyjęliśmy też podstawowe wartości zużycia wody i energii na terenie osiedla. Nasze wstępne założenia zostały zaakceptowane przez organizatora.

Czytaj więcej

Katastrofa naturalna w Warszawie 1.

21/11/2018

Autor: Paweł Kubacz

Total-Renewable-Water-Resources-per-capita-by-Country

Najbardziej podstawowymi potrzebami człowieka są powietrze, woda i pożywienie. Szukając danych statystycznych dotyczących wody okazało się Polska ma chroniczny deficyt wody. Ilość dostępnej wody w przeliczeniu na Polaka jest taka jak dla Sudańczyka i wynosi 1600 m3/rok. Warszawie groziły w latach 60-tych suche krany z powodu niskiego poziomu wód w rzece (“Hydrozagadka” reż. Andrzej Kondratiuk). Rozważania dotyczące tematu naszej pracy były długie. W rezultacie zdecydowaliśmy się na próbę rozwiązania problemu deficytu wody w skali dużego osiedla. 

Czytaj więcej

Architektura przyszłości – architektura wirtualna?

04/10/2018

Autor: Paweł Kubacz

Architektura Przyszłości - Kwadratura

Biorąc udział w wyścigu o przyszłość architekci są częścią większego systemu i odgrywają w nim swoją rolę. Mimo anonimowości twórców, ich dzieła tworzą przestrzeń, w której żyją miliardy ludzi. Mieszkania, miejsca pracy i odpoczynku zmieniają się, dostosowując do nowych sposobów życia. Jesteśmy jednak cały czas połączeni z naszą przeszłością, która ma początek gdzieś w Afryce 500 000 lat temu. Ta długa historia jest w każdym z nas i wpływa na nasze potrzeby. Nie uwolnimy się od niej. Musimy ją zaakceptować, ale nie możemy zamykać oczu na nowe zjawiska.

Czytaj więcej