Akupunktura miejska 3.

19/11/2022

Autor: Katarzyna Gromek

Gwiazdozbiór praskich przestrzeni pozwolił namierzyć i połączyć w sieć powiązań miejsca z potencjałem przeobrażenia.

Czytaj więcej

Architektura adaptatywna

08/11/2022

Autor: Anna Klochowicz

Piękno, użyteczność i trwałość to uznawane od czasów Witruwiusza cechy dobrej architektury. Ale czy trwałość to przede wszystkim aspekty konstrukcyjno-materiałowe?

Czytaj więcej

Nawłoć a sprawa polska

26/09/2022

Autor: Paweł Kubacz

Rozmawiałem ostatnio z kolegą o tym jak inaczej wyglądała Europa w latach 90-tych w porównaniu do dnia dzisiejszego.

Czytaj więcej

Akupunktura miejska 2.

16/02/2022

Autor: Katarzyna Gromek

gwiazdozbiór praskich przestrzeni

Gwiazdozbiór praskich przestrzeni składa się z trzech rodzajów miejsc – gwiazd, którą łączą się ze sobą w nieformalną sieć połączeń.

Czytaj więcej

Akupunktura miejska 1.

22/11/2021

Autor: Katarzyna Gromek

Mikrointerewncje, znane także jako akupunktura miejska to inicjatywy-igły wbijane w miejsca wymagające uleczenia.

Czytaj więcej

Miejska dżungla – utopijne miasto przyszłości.

19/10/2021

Autor: Paweł Kubacz

miejska dzungla

Czy obligatoryjne zielone dachy zapisane w Planach Miejscowych pozwolą nam zamieszkać w dosłownej miejskiej dżungli? Wpisanie 70-80% powierzchni biologicznie czynnej w MPZP jest możliwe do zrealizowania w praktyce.

Czytaj więcej

Przemarzanie gruntu, czyli poszukiwanie Lodu.

17/03/2021

Autor: Paweł Kubacz

Strefy przemarzania wydają się niezmienne. Jednak przyjęty 80 lat temu sposób określenia tych stref w obliczu nowych badań jest podważany. Okazuje się że zmiany klimatu mają decydujący wpływ na tworzenie map przemarzania gruntu.

Czytaj więcej

Dom w Szuminie – forma otwarta.

01/10/2020

Autor: Paweł Kubacz

dom w szuminie

Zofia i Oskar Hansenowie mają wielu fanów wśród architektów. Dom w Szuminie był eksperymentem z formą otwartą w mikroskali, a obecnie jest również podróżą w peerelowski eskapizm.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 3.

30/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Charakterystyka energetyczna skupia się na energooszczędności. Wprowadzane od 2021 regulacje będą pod tym względem bardzo wymagające.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 2.

24/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Charakterystyka energetyczna jest obowiązkowa od 2009 roku i miała na celu między innymi promowanie budynków/lokali z lepszymi parametrami energetycznymi. Spełnienie Warunków Technicznych dotyczących energochłonności budowy i użytkowania było warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie lepsze parametry charakterystyki miały być konkurencyjne na rynku sprzedaży nieruchomości. Tak się nie stało. Ponieważ nikt dokładnie charakterystyk nie sprawdza w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, można więc manipulować danymi tak aby uzyskać oczekiwany wynik. W dużej mierze charakterystyki stały się jeszcze jedną procedurą do „odhaczenia” przez projektanta. Wielokryteriowe certyfikaty są lepszym narzędziem do zagwarantowania dobrych parametrów, nie tylko związanych z energooszczędnością.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 1.

16/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Na przełomie roku 2019/20 wziąłem udział w imieniu Kwadratury w konsultacjach dotyczących opracowania pierwszego polskiego certyfikatu budowlanego Zielony Dom PLGBC. Certyfikat ten tworzy stowarzyszenie PLGBC, którego jesteśmy członkiem. W czasie comiesięcznych spotkań wspieraliśmy ekspertów PLGBC wiedzą i doświadczeniem związanymi z projektowaniem budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej

Naturalne place zabaw

27/05/2020

Autor: MM

Skrytki na placu zabaw

Naturalne place zabaw to sieć ogrodów inspirowanych różnymi miejscami w Warszawie.

Czytaj więcej

Projektowanie w obliczu suszy

27/04/2020

Autor: MM

Jak możemy projektować, aby mieć pozytywny wpływ na otoczenie w obliczu suszy?

Czytaj więcej

Adaptacja, mimikra, natura.

23/08/2019

Autor: Paweł Kubacz

Budynek stoi przy jedynej szutrowej drodze biegnącej wzdłuż brzegu  fiordu. Pośród opuszczonych domów, fundamentów i wielkich głazów, które pozostawił lodowiec jest niezauważalny. Przyciąga spojrzenie dysonansami materiałów chociaż jest bardzo prosty.

Czytaj więcej

Dlaczego Ustawa o zawodzie architekta jest potrzebna.

09/08/2019

Autor: Agnieszka Bojdecka

Anegdota o tym czym zajmuje się architekt a czym konstruktor w rozumieniu urzędników pewnej gminy w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej