Przemarzanie gruntu, czyli poszukiwanie Lodu.

17/03/2021

Autor: Paweł Kubacz

Strefy przemarzania wydają się niezmienne. Jednak przyjęty 80 lat temu sposób określenia tych stref w obliczu nowych badań jest podważany. Okazuje się że zmiany klimatu mają decydujący wpływ na tworzenie map przemarzania gruntu.

Czytaj więcej

Dom w Szuminie – forma otwarta.

01/10/2020

Autor: Paweł Kubacz

dom w szuminie

Zofia i Oskar Hansenowie mają wielu fanów wśród architektów. Dom w Szuminie był eksperymentem z formą otwartą w mikroskali, a obecnie jest również podróżą w peerelowski eskapizm.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 3.

30/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Charakterystyka energetyczna skupia się na energooszczędności. Wprowadzane od 2021 regulacje będą pod tym względem bardzo wymagające.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 2.

24/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Charakterystyka energetyczna jest obowiązkowa od 2009 roku i miała na celu między innymi promowanie budynków/lokali z lepszymi parametrami energetycznymi. Spełnienie Warunków Technicznych dotyczących energochłonności budowy i użytkowania było warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie lepsze parametry charakterystyki miały być konkurencyjne na rynku sprzedaży nieruchomości. Tak się nie stało. Ponieważ nikt dokładnie charakterystyk nie sprawdza w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, można więc manipulować danymi tak aby uzyskać oczekiwany wynik. W dużej mierze charakterystyki stały się jeszcze jedną procedurą do „odhaczenia” przez projektanta. Wielokryteriowe certyfikaty są lepszym narzędziem do zagwarantowania dobrych parametrów, nie tylko związanych z energooszczędnością.

Czytaj więcej

Pierwszy polski certyfikat budowlany 1.

16/07/2020

Autor: Paweł Kubacz

Na przełomie roku 2019/20 wziąłem udział w imieniu Kwadratury w konsultacjach dotyczących opracowania pierwszego polskiego certyfikatu budowlanego Zielony Dom PLGBC. Certyfikat ten tworzy stowarzyszenie PLGBC, którego jesteśmy członkiem. W czasie comiesięcznych spotkań wspieraliśmy ekspertów PLGBC wiedzą i doświadczeniem związanymi z projektowaniem budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej

Naturalne place zabaw

27/05/2020

Autor: MM

Skrytki na placu zabaw

Naturalne place zabaw to sieć ogrodów inspirowanych różnymi miejscami w Warszawie.

Czytaj więcej

Projektowanie w obliczu suszy

27/04/2020

Autor: MM

Jak możemy projektować, aby mieć pozytywny wpływ na otoczenie w obliczu suszy?

Czytaj więcej

Adaptacja, mimikra, natura.

23/08/2019

Autor: Paweł Kubacz

Budynek stoi przy jedynej szutrowej drodze biegnącej wzdłuż brzegu  fiordu. Pośród opuszczonych domów, fundamentów i wielkich głazów, które pozostawił lodowiec jest niezauważalny. Przyciąga spojrzenie dysonansami materiałów chociaż jest bardzo prosty.

Czytaj więcej

Dlaczego Ustawa o zawodzie architekta jest potrzebna.

09/08/2019

Autor: Agnieszka Bojdecka

Anegdota o tym czym zajmuje się architekt a czym konstruktor w rozumieniu urzędników pewnej gminy w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej

“Mobilna” fasada biblioteki w Bodø.

02/08/2019

Autor: Paweł Kubacz

Niezwykły budynek biblioteki w Bodø na dalekiej północy Norwegii. Szczególnie zaciekawiła mnie “mobilna” fasada.

Czytaj więcej

Katastrofa naturalna w Warszawie 3.

05/04/2019

Autor: Paweł Kubacz

Według naszych obliczeń jesteśmy w stanie zaoszczędzić 65% zapotrzebowania na wodę jednocześnie zapewniając 118% zapotrzebowania na energię dla całego osiedla.

Czytaj więcej

Katastrofa naturalna w Warszawie 2.

14/01/2019

Autor: Paweł Kubacz

osiedle-za-zelazna-brama, deficyt-wody

Forma konkursu pozwalała na dużą swobodę wyboru tematyki, zakresu projektu i finalnego kształtu. Rezultat naszej pracy musiał jednak zmieścić się na planszy 100×70 cm a opis na 4 stronach A4. Wymyśliliśmy więc katastrofę – deficyt wody i miejsce – Osiedle Za Żelazną Bramą. Przyjęliśmy też podstawowe wartości zużycia wody i energii na terenie osiedla. Nasze wstępne założenia zostały zaakceptowane przez organizatora.

Czytaj więcej

Katastrofa naturalna w Warszawie 1.

21/11/2018

Autor: Paweł Kubacz

Total-Renewable-Water-Resources-per-capita-by-Country

Najbardziej podstawowymi potrzebami człowieka są powietrze, woda i pożywienie. Szukając danych statystycznych dotyczących wody okazało się Polska ma chroniczny deficyt wody. Ilość dostępnej wody w przeliczeniu na Polaka jest taka jak dla Sudańczyka i wynosi 1600 m3/rok. Warszawie groziły w latach 60-tych suche krany z powodu niskiego poziomu wód w rzece (“Hydrozagadka” reż. Andrzej Kondratiuk). Rozważania dotyczące tematu naszej pracy były długie. W rezultacie zdecydowaliśmy się na próbę rozwiązania problemu deficytu wody w skali dużego osiedla. 

Czytaj więcej

Architektura przyszłości – architektura wirtualna?

04/10/2018

Autor: Paweł Kubacz

Architektura Przyszłości - Kwadratura

Biorąc udział w wyścigu o przyszłość architekci są częścią większego systemu i odgrywają w nim swoją rolę. Mimo anonimowości twórców, ich dzieła tworzą przestrzeń, w której żyją miliardy ludzi. Mieszkania, miejsca pracy i odpoczynku zmieniają się, dostosowując do nowych sposobów życia. Jesteśmy jednak cały czas połączeni z naszą przeszłością, która ma początek gdzieś w Afryce 500 000 lat temu. Ta długa historia jest w każdym z nas i wpływa na nasze potrzeby. Nie uwolnimy się od niej. Musimy ją zaakceptować, ale nie możemy zamykać oczu na nowe zjawiska.

Czytaj więcej