Tekst jest drugim z serii artykułów opisujących temat pracy magisterskiej pod tytułem „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” (autorka: Katarzyna Gromek, promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska, WAPW).

Pracę wyróżniono w IV edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością.

Zobacz pierwszy wpis „Akupunktura miejska 1.”

 

Miejskie eksperymenty

Obserwując dynamicznie zmieniający się obraz Pragi – Północ, wydaje się, że jest ona idealnym polem do rożnego rodzaju eksperymentów w przestrzeni publicznej. Taką próbą była inicjatywa Żywa Ulica. Eksperyment polegał na jednodniowym przetestowaniu rozwiązań komunikacyjno-przestrzennych, których celem było ożywienie ul. Ząbkowskiej i Wileńskiej. Samo wydarzenie trwało jeden dzień, lecz było poprzedzone kilkumiesięcznym przygotowaniem. W trakcie wydarzenia zostały przeprowadzone badania z mieszkańcami Pragi – wspólnie z nimi został wymyślony, zbudowany i przetestowany prototyp dla obu ulic. Zmiany polegały na wprowadzeniu nowych organizacji ruchu i stworzeniu kilku stref tematycznych (m. in. sportowej przestrzeni dla dzieci i trawiastego wybiegu dla psów na ul. Ząbkowskiej oraz przyjaznego przystanku na ul. Wileńskiej). 22 kwietnia 2017 roku – mimo niekorzystnej pogody- na zamkniętej dla ruchu samochodowego ul. Ząbkowskiej przez cały dzień bawiły się dzieci, a osoby przechodzące przez ul. Wileńską cieszyły się, że nareszcie jest na niej więcej zieleni i miejsc do siedzenia.
Więcej można przeczytać tu: https://builderpolska.pl/2017/05/09/zywa-ulica-w-warszawie/

Gwiazdozbiór praskich przestrzeni

A co gdyby tego typu eksperymenty mogły zaistnieć w kilku miejscach jednocześnie? Co jeśli część z nich mogłaby trwać dłużej niż jeden dzień? Aby lepiej zrozumieć oraz zmapować miejsca nadające się do tego typu przekształceń powstał gwiazdozbiór praskich przestrzeni. Składa się z trzech rodzajów miejsc- gwiazd, którą łączą się ze sobą w nieformalną sieć połączeń. Głównym kryterium doboru punktów była istniejąca infrastruktura sprzyjająca spędzeniu czasu w danym miejscu bądź jej brak, a także celowość przebywania. Jak się okazało można wyłonić miejsca – gwiazdy, w których:
– istnieje odpowiednia infrastruktura oraz jest konkretny cel przebywania
– nie istnieje odpowiednia infrastruktura ale jest cel przebywania
– nie istnieje odpowiednia infrastruktura oraz na ten moment nie ma celu przebywania

gwiazdozbiór praskich przestrzeni

Miejsca – gwiazdy, punkty świecące najjaśniej, są lokalizacjami, które tworzą obraz danego obszaru. Jednocześnie są kręgosłupem dzielnicy, umożliwiającym rozwój miejsc, w których mogłyby zaistnieć mikrointerwencje. Warto zauważyć, że są to miejsca które mają w sobie ukryty potencjał, są dosyć często odwiedzane, nierzadko z wyjątkowym drzewostanem, jednak bez śladu tymczasowego lub trwałego zagospodarowania terenu. Charakter połączeń między punktami konstelacji nie jest dosłowny. Jest to obrazowe przedstawienie związków przestrzennych. Sieć połączeń uwzględnia nieformalne przejścia, drogi na skróty. Gwiazdozbiór pokazuje także związek między miejscami o znaczeniu ponadlokalnym z tymi najbardziej lokalnymi, swojskimi – podwórkami, dziedzińcami.