Energooszczędność nie jest jedynym kryterium.

Charakterystyka energetyczna skupia się na energooszczędności. Wprowadzane od 2021 regulacje będą pod tym względem bardzo wymagające. Dla budynków wielorodzinnych max Ep = 60 kWh/m2 rocznie (źródło: Warunki Techniczne). Uczciwe spełnienie tych wymogów może spowodować znaczącą oszczędność zużycia energii, a budynek będzie NZEB (niemal zero energetyczny). Jednak nie tylko energooszczędność jest istotna w osiągnięciu celu, czyli komfortowego i taniego w utrzymaniu mieszkania. Certyfikacja powinna być w tym bardziej pomocna. Takie cechy nowego budynku jak certyfikowane materiały budowlane, dostępność usług w bliskim otoczeniu, czy oszczędność wody są równie pożądane jak oszczędzanie energii. Przeprowadzenie procesu budowlanego zgodnie z procedurą certyfikacyjną gwarantuje osiągnięcie celu.

 

Kryteria certyfikacji.

 

Optymalizacja zużycia energii, o której najwięcej piszę, stanowi 28% punktów do zdobycia w procesie certyfikacji. Zielony Dom PLGBC skonstruowano w taki sposób, żeby nie można było dostać certyfikatu tylko na podstawie tego kryterium. Trzeba wykazać się również w mniej oczywistych kwestiach jak zdrowie i komfort użytkownika, czy miejsce i lokalizacja. Obiektywizm certyfikatu dotyczy całego procesu powstawania budynku. Zaczyna się od lokalizacji inwestycji i wstępnej koncepcji, poprzez dobór materiałów budowlanych, dbałość o sposób prowadzenia budowy (recykling śmieci, czy odpadów). W fazie projektowania zaleca się ściślejszą niż dotąd koordynację branż tak aby wspólnie, zwracając uwagę na szczegóły, uzyskać bardziej zoptymalizowany projekt. Dobrym narzędziem do takiej pracy jest środowisko BIM.

 

Zielony Dom PLGBC – Zielony Kredyt Hipoteczny

Pierwszy polski certyfikat ma przed sobą jeszcze etap testów. Trzeba sprawdzić na przykładzie, badając nowoprojektowane osiedle, czy przypisana do poszczególnych kryteriów punktacja pozwala na uzyskanie certyfikatu. Edukacyjny charakter tego dokumentu powoduje, że powinien być on jak najbardziej powszechny. Elitarnym certyfikatem żadna ze stron procesu inwestycyjnego nie będzie zainteresowana. W PLGBC Zielony Dom wpisano zachęty finansowe w postaci lepszego kredytu dla dewelopera i nabywcy mieszkania (więcej). Liczymy, że taki bonus zwiększy zainteresowanie budową i kupowaniem mieszkań na dbających o środowisko osiedlach. Może dzięki temu ogromny dział gospodarki, jakim jest budownictwo mieszkaniowe, zacznie się zmieniać.

 

logo PLGBC Certyfikat Zielony Dom Smarter Finance for Families