Budynek wielorodzinny Jastrzębskiego, Kwadratura

Budynek Wielorodzinny Ul. Jastrzębowskiego 22, Warszawa Ursynów

Warszawa, ul. Jastrzębowskiego 24
Projekt i realizacja: 2004 - 5
Powierzchnia: 5 650 m2 PUM
Kubatura: 32 200 m3
Inwestor: SIM Ursynów
Współpraca autorska z Pro Witaszewscy Architekci

Projektowany budynek znajduje się przy ulicy Rosoła, na której natężenie ruchu jest uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W związku z tym przyjęto zasadę dostępu do mieszkań z zamkniętej galerii, która stanowi bufor oddzielający mieszkania od hałasu i zanieczyszczeń.

Dwa skrzydła budynku ośmiokondygnacyjnego osłaniają całą działkę, tworząc równocześnie przestrzeń wewnętrzną zespołu, przeznaczoną dla mieszkańców i pokrytą zielenią. Zastosowanie galerii pozwoliło zaprojektować w większym budynku małe mieszkania, zwrócone do wewnątrz zespołu, tj. na południe i południowy zachód. Większe mieszkania zaprojektowano w części czterokondygnacyjnej, z której pokoje dzienne wychodzą również na wspólną przestrzeń, natomiast pozostałe pokoje zwrócone są na zachód. Powstał w ten sposób zielony dziedziniec otwarty na południe, który dodatkowo wykorzystuje istniejące drzewa przy ulicy osiedlowej, a jego zamknięcie stanowi budynek mieszkalny po drugiej stronie ulicy osiedlowej.Zgodnie z wytycznymi inwestora do zespołu prowadzi jedno wejście dla mieszkańców strzeżone przez portiera. W osiedlu jest pełna segregacja ruchu pieszego i kołowego. Brak jest wjazdu na płytę garażu, teren ten jest wykorzystany na zieleń i rekreację. Dwie kondygnacje od strony północnej oraz jedną od strony ulicy Rosoła przeznaczono na lokale usługowe i biurowe.