Centrum Edukacji Ekologicznej Warszawa – Młociny

Warszawa – Młociny, ul. Papirusów 1/3
Projekt i pozwolenie na budowę: 2019
Powierzchnia: 2520 m2
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa/ Lasy Miejskie

Wyrazista forma budynku

Zespół Centrum Edukacji Ekologicznej składa się z zabytkowej leśniczówki i budynku głównego. Zaprojektowaliśmy go w zwartej formie dwóch wzajemnie przesuniętych prostopadłościennych brył stanowiących kondygnacje. Bryła piętra jest równoległa do budynku leśniczówki i ul. Papirusów, zaś bryła parteru równoległa do południowej granicy działki.

Na elewację budynku składa się drewniany ruszt, otaczający cały budyenk. Są to pionowe deski ustawione prostopadle do elewacji, mające podkreślać związek założenia z naturą. Mocno przeszklony parter, mieszczący w sobie część ekspozycyjno-konferencyjną, nadaje konstrukcji lekkości i nawiązuje swoisty dialog z osobami znajdującymi się przed nim, dając przedsmak tego, co można zobaczyć w środku.

Centrum Edukacji Ekologicznej – podział funkcjonalny

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w dzielnicy Młociny będzie spełniać następujące funkcje:

  1. ekspozycyjno- konferencyjna, realizowaną w ogólnodostępnej części: foyer wraz z recepcją oraz szatnią, pomieszczeniu wystawy głównej, sali multimedialnej, sali konferencyjnej;
  2. dydaktyczną, mieszczącą się w salach edukacyjnych, sali multimedialnej oraz sali laboratoryjnej;
  3. administracyjno- biurową, realizowaną w części biurowej na piętrze. Mowa tu o pokojach biurowych, sali spotkań, a także pracowni.

Zabytkowa leśniczówka po przeprowadzeniu remontu pełnić będzie funkcję sali wystawowej i kawiarni.

Wiele zastosowań otoczenia budynku

Centrum Edukacji Ekologicznej Warszawa – Młociny to budynek, który wyposażony jest w szereg udogodnień. Zarówno budynek, jak i teren wokół niego, w całości przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Rozległy, zielony teren przed budynkiem zachęca do spacerów i ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu, pozwala na bardzo różnorodne aktywności, związane z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej. Mogą tu odbywać się prelekcje, warsztaty, pikniki czy koncerty. Stwarza również możliwość na przeniesienie części ekspozycji na otwartą przestrzeń.