• Generalna Dyrekcja Poczty Polskiej Kwadratura

Generalna Dyrekcja Poczty Polskiej w Warszawie

Warszawa, ul. Chmielna
Projekt: 2007
Powierzchnia: 32 200 m2
Inwestor: Dyrekcja Poczty Polskiej
Współpraca: Wojciech Kopczyński, Radosław Achramowicz

U podstaw naszej koncepcji leżało stworzenie placu miejskiego zawierającego się w obrysie projektowanego budynku. Budynek został wyniesiony na wysokość 7m nad poziom terenu, tylko niezbędne jego funkcje, jak trzony komunikacyjne i niewielkie usługi zajmują przestrzeń parteru. Pozostałe, nadziemne kondygnacje budynku wspiera 'las’ filigranowych, pochylonych względem siebie słupów. W celu właściwego doświetlenia wnętrz wprowadzono dwa niewielkie atria, które rozszerzają się ku górze by uzyskać penetrację słońca na niższych kondygnacjach. Elewacja frontowa tworzy z większym atrium jedną falującą wstęgę. Fasada ta została zaprojektowana jako neutralna, ażurowa, szklana kurtyna, w której odbija się otoczenie. Pozostałe, zewnętrzne elewacje są mozaiką szkła i kamienia, które przenikają się ze sobą tworząc drgający labirynt.