• Kamienica przy Młynarskiej Kwadratura Remont Zabytków

Kamienica przy Młynarskiej, Warszawa Wola

Warszawa, ul. Młynarska 7
Projekt i realizacja: 2006-9
Powierzchnia: 3 500 m2
Inwestor: prywatny

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Kamienica wraz z oficynami została wzniesiona w latach 1913-14. Budynek frontowy cechuje wysokiej jakości dekoracyjny, neobarokowy wystrój i wymagał tylko niewielkich zabiegów remontowych, natomiast oficyny były na granicy katastrofy budowlanej. Nasze zadanie polegało na wykonanie projektu remontu i zmiany funkcji z mieszkalnej na biurową. Została wykonana ekspertyza konstrukcyjna, na podstawie której zaprojektowaliśmy szereg prac wzmacniających: mikropalowanie fundamentów, żelbetowe wieńce i wzmocnienia stropów, dodano szyby windowe w każdej oficynie, wylano nowy strop na ostatniej kondygnacji i nadbudowano ją dodatkową kubaturą. Całość została ocieplona. Udało się zachować klimat przedwojennej zabudowy.