Od betonowej pustyni do zielonego osiedla – wyróżnienie w konkursie BUILDING FOR HUMANITY – 8th ICBR LISBON- 2018

NAGRODA W KONKURSIE PLGBC 2020

– NAJLEPSZY PROJEKT EKOLOGICZNY

KONKURS BUIDLING FOR HUMANITY

O konkursie

Projekt przekształcający Osiedle za Żelazną Bramą z betonowej pustyni w zielone i przyjazne środowisku osiedle został zaproponowany jako nasza praca konkursowa w ramach Building 4Humanity Resilient Design Competition. Konkurs związany jest z międzynarodową konferencją 8th International Conference on Building Resilience, która w 2018 roku odbyła się w Lizbonie. Tematem konferencji oraz konkursu były katastrofy naturalne: możliwości zapobiegania ich powstawaniu lub reakcji na ich skutki w dziedzinie urbanistyki i architektury.

Wybór problemu projektowego i lokalizacji

Decydując się na zlokalizowanie naszego projektu w Warszawie, zdawaliśmy sobie sprawę, że Polska nie jest krajem szczególnie zagrożonym klęskami żywiołowymi. Jednak po przeprowadzonych analizach okazało się, że zasoby wody w Polsce przypadające rocznie na jednego mieszkańca są przerażająco niskie. Jako temat naszej pracy – przypuszczalną katastrofę – wyobraziliśmy sobie sytuację, w której mieszkańcom dużego osiedla brakuje dostępu do bieżącej wody. Naturalnym wydał nam się wybór Osiedla za Żelazną Bramą, które jest swego rodzaju symbolem betonowego blokowiska w powojennej Polsce.

Proces projektowy: analizy, problemy i rozwiązania

Analizy osiedla podzieliliśmy na trzy obszary – skalę pojedynczego bloku, skalę osiedla, czyli dziewiętnastu bloków, oraz na obszar towarzyszącej infrastruktury.  

ANALIZA POJEDYNCZEGO BLOKU

Obecnym problemem w sferze socjalnej są zbyt małe mieszkania i ich niski standard oraz ogromna ilość mieszkańców (około 1000) w każdym budynku.

Naszą propozycją poprawy jakości życia lokatorów jest:

– zmiana funkcji mieszkaniowej niektórych pięter na usługi oraz co-working

– łączenie wyjątkowo małych mieszkań

– dodanie przeszklonych loggi z zielenią oczyszczającą powietrze

ANALIZA 19 BLOKÓW

Słabym punktem urbanistyki osiedla jest bardzo wysoka gęstość zaludnieniaanonimowość mieszkańców. Co w przypadku katastrofy naturalnej może skutkować zagrożeniem braku dostępu do podstawowych zasobów takich jak wodaenergia. Ponadto, skala osiedla jest nieprzyjazna człowiekowi za sprawą gigantycznych i monotonnych elewacji oraz licznych betonowych parkingów. Pomimo faktu, że osiedle znajduje się w samym centrum miasta, to w świadomości warszawiaków jest nacechowane negatywnie.

Zaproponowaliśmy zmianę wizerunku osiedla poprzez:

– stworzenie ogrodów na dachach

– instalację zielonych ścian na elewacjach północnych i południowych

– urozmaicenie elewacji loggiami z zielenią

– likwidację parkingów naziemnych

ANALIZA INFRASTRUKTURY

Aktualnie duże ilości wody, zarówno kranowej jak i deszczowej, są marnowane. Ponadto na osiedlu nie ma żadnych źródeł energii odnawialnej.

Rozwiązania problemu obejmują:

odzysk wody deszczowej z powierzchni dachów bloków

– instalację zbiorników na wodę po ulewnych deszczach: 600m3 na poziomie terenu oraz 200m3 na dachach

– wprowadzenie systemu filtrowania i oczyszczania wody szarej

– zamianę tradycyjnych toalet na próżniowe toalety (oszczędność 33% wody w jednym gospodarstwie domowym)

– instalację liczników zużycia wody w mieszkaniach, aby zwiększyć świadomość o ilościach marnowanej wody

– instalację paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych

REZULTATY

W wyniku dokonanych obliczeń proponowane przez nas rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie 64% zapotrzebowania na wodę dla całego osiedla oraz zmniejszenie potrzeby zasilania z sieci miejskiej. W ten sposób osiedle stanie się samowystarczalne pod względem energii. Dodatkowo instalując panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe na dachach jesteśmy w stanie zapewnić 118% zaopatrzenia w energię elektryczną