• Osiedle mieszkaniowe w Radomiu Kwadratura

Osiedle Mieszkaniowe w Radomiu Konkurs – II Nagroda

Radom, ul Rapackiego, Sempołowskiej
Projekt: 2014
Powierzchnia: 29 800 m2 PUM
Kubatura: 139 000 m3
Inwestor: TBS Radom

Osiedle Mieszkaniowe w Radomiu – wyraźny podział na strefy

Układ przestrzenny osiedla zaprojektowano w formie pięciu budynków o zróżnicowanej wysokości, tworzących dwa duże dziedzińce. Trzy większe w kształcie litery L usytuowane wzdłuż ulic Sempołowskiej i Rapackiego.  Dwa mniejsze obiekty, z których pierwszy zamyka teren osiedla od ul. Michałowskiej, a drugi wewnątrz terenu wyznacza dwa dziedzińce. Wewnętrzne dziedzińce stanowią część rekreacyjną i są odseparowane od ruchu kołowego. Zaprojektowane przez nas osiedle mieszkaniowe w Radomiu podzielone jest na strefy: publiczną, półprywatną i prywatną.

Szereg aktywności dla mieszkańców

Na wspólnym terenie zielonym zaprojektowaliśmy obszary upraw warzyw, ziół lub kwiatów sadzonych i pielęgnowanych przez mieszkańców w ramach wspólnych działań integrujących społeczność, tzw. miejska farmerka. Miejsca rekreacji dla dorosłych zaplanowano wzdłuż głównego ciągu pieszego. Znajdują się na nich placyki do gier ruchowych np. bule, z ławkami i stolikami pod pergolami do gry w warcaby lub szachy. Place zabaw dla dzieci młodszych i starszych znajdują się pomiędzy budynkami oraz przy ciągu głównym. Przy obu placach zabaw zaplanowaliśmy mini siłownie plenerowe. Zaprojektowano również zamknięty śluzą wybieg dla psów z urządzeniami do ćwiczeń i zabaw, poidłem i wc dla psów.

W nawiązaniu do charakteru otaczającej zabudowy zaprojektowano wycofanie ostatniej kondygnacji w budynkach pięcio- i sześciokondygnacyjnych. Rozdrobnione bryły balkonów w nieregularnym rysunku na elewacjach mają na celu pozbawienie brył monumentalnego wyglądu. Ten projekt konkursowy ma przede wszystkim na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.