• Osiedlowy Dom Kultury Warszawa Piaski Kwadratura Konkursy

Osiedlowy Dom Kultury Warszawa – Piaski, Konkurs

Warszawa, ul. Magiera/ Jarzębskiego
Projekt: 2009
Powierzchnia: 2 100 m2
Kubatura: 8 800 m3
Inwestor: UM Warszawa Bielany
Współpraca autorska z Pro Witaszewscy Architekci

Osiedlowy Dom Kultury Warszawa – Piaski

Ulica Jarzębskiego stanowi ciąg komunikacyjny wiążący dwie ważne ulice – Broniewskiego i Kasprowicza wraz z ważnym dla osiedla budynkiem Urzędu Dzielnicy Bielany. Zaproponowaliśmy podkreślenie tego ciągu znakami w chodniku zaznaczając ważny nowy element jakim jest Osiedlowy Dom Kultury Warszawa – Piaski. Płyty chodnikowe z wypukłymi elementami w żywych kolorach wyznaczą trasę dla osób szukających drogi i będą stanowić punkt orientacyjny w siatce ulic tej części miasta. Kolorowa posadzka wprowadzi przechodniów do holu głównego i części ogólnodostępnej Centrum. Tą część parteru zaprojektowaliśmy tak, aby stworzyć możliwość maksymalnego otwarcia budynku na zewnątrz.  Dzięki temu umożliwiliśmy powiększenie przestrzeni holu i sali wielofunkcyjnej w trakcie organizacji dużych imprez.

Duża elastyczność w kształtowaniu wnętrza

Wejście główne tego budynku użyteczności publicznej prowadzi od ul.Jarzębskiego. Zwartą bryłę budynku w części wejściowej zaprojektowaliśmy ako ażurową, przeszkloną i porośniętą od zewnątrz pnączami. Pomiędzy stalowymi słupami zawiesiliśmy czerwoną bryłę, zawierającą pracownie i przebijającą elewację. Stanowi ona jednocześnie logo Centrum. Salę konferencyjną na parterze można połączyć z holem głównym w celu zorganizowania spotkania, wernisażu lub innych imprez. Dzięki zastosowaniu na ścianach sali konferencyjnej szkła typu liguid-glass w zależności od potrzeb ściany mogą pozostać przezroczyste powiększając przestrzeń holu lub nieprzezroczyste zapewniając intymność spotkaniom i konferencjom. W trzykondygnacyjnym przeszklonym holu głównym widoczne są kładki łączące poszczególne zespoły funkcjonalne rozmieszczone na piętrach. Zaprojektowaliśmy otwartą klatkę schodową i informację wizualną, dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się po całym Centrum Piaski. Od ul.Magiera przewidziano wjazd do podziemnego parkingu obsługiwanego przez dwie windy samochodowe.