Projekt przebudowy budynku NSA

Warszawa, ul. Jasna/ul. Boduena
Projekt: 2024
Współpraca z pracownią Sołtyk&Sołtyk Architekci

Przebudowa

Projekt dotyczy wykonania przejść w ścianie między dwoma budynkami Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w Warszawie. Budynki zostaną wewnętrznie połączone. Przebudowa zmieni funkcje niektórych pomieszczeń i pozwoli stworzyć hol ze schodami wyrównującymi różnice poziomów budynków oraz wykonać pomieszczenia Izby Pamięci Sądów Administracyjnych.

Połączenie budynków

Budynek NSA od strony ul. Boduena wybudowano w 2008 roku. Natomiast obiekt od strony ul. Jasnej powstał w 2003 roku, jako przebudowa budynku biurowego z lat 40-50-tych XX wieku. Obiekt był do niedawna użytkowany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a po jego przeniesieniu do innej lokalizacji, również w nim będzie funkcjonować NSA. Połączenie komunikacyjne dotychczas niezależnie funkcjonujących budynków jest zatem konieczne. Obiekty funkcjonowały również jako oddzielne strefy przeciwpożarowe. Pod tym względem budynki pozostaną wydzielone jako odrębne strefy pożarowe.
Projekt wymagał ścisłej współpracy międzybranżowej, w zakresie konstrukcji, instalacji i ochrony przeciwpożarowej.

Wykończenie wnętrz

Projekt nie zmienia charakteru formy architektonicznej wnętrz. Zaproponowaliśmy zastosowanie takich samych materiałów i zaadaptowanie charakterystycznych detali do nowej geometrii ścian. Istniejące materiały wykończeniowe są wysokiej jakości: granity na posadzce, drewniane boazerie na ścianach i gipsy szlifowane. Izba Pamięci będzie wydzielona szklanymi witrynami.

 

Zobacz nasz projekt wnętrz biurowych