• schronisko

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”

Warszawa, Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”
Projekt wykonawczy: 2022
Powierzchnia zabudowy:
– etap 1. bud. Geriatrii: 750,77 m2
– etap 2. bud. administracji – nowoprojektowany: 343,4 m2
– etap 3 bud. administracji-przebudowa: 308,14 m2
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt obejmuje trzy etapy modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Warszawie:

ETAP 1 – budowa nowego budynku Geriatrii. Będzie to ośrodek całodobowego przebywania ok. 70 bezdomnych psów wraz z częścią leczniczą – gabinetami weterynaryjnymi i zabiegowymi, połączony z istniejącym budynkiem szpitala ogólnego dla psów.

ETAP 2 – budowa nowego skrzydła budynku administracji.

ETAP 3 – przebudowa istniejącej części budynku administracji, który ma funkcję biurową z częścią weterynaryjną.

Architektura schroniska dla zwierząt

Zaprojektowanie obiektu dla nietypowych użytkowników – zwierząt, szczególnie seniorów w części geriatrycznej, to wyzwanie. Projekt wymagał od nas ścisłej współpracy z osobami opiekującymi się i znającymi potrzeby czworonogów.

Budynek Geriatrii jest łatwo dostępny z różnych części schroniska. A to dlatego, że układ budynku oparliśmy o dwa wejścia ze śluzami (przedsionkami) od strony południowej i północnej. W części wschodniej zlokalizowaliśmy kojce dla psów-seniorów połączone z kojcami zewnętrznymi ogrodzonymi i częściowo zadaszonymi.

Forma zewnętrzna budynku wynika wprost ze znajdujących się w nim funkcji. W bryle wyraźnie wyodrębnia się część parteru i piętra, co dodatkowo podkreślone jest kontrastowym rozróżnieniem na elewacji. Zaproponowaliśmy stonowaną kolorystykę, dostosowaną do istniejących budynków schroniska. Układ przeszkleń na elewacji utrzymaliśmy w modułowym rygorze. To także wskazuje na funkcje – duże okna gabinetów i kojców dla psów, mniejsze pomieszczeń pomocniczych. Na pierwszy plan wybijają się zadaszone kojce dla psów.

Projektowanie do demontażu (DfD-Design for Deconstruction)

Budynek Geriatrii zaprojektowaliśmy w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Istnieje możliwość demontażu obiektu, przeniesienia w inne miejsce. Główną konstrukcję stanowi lekki szkielet stalowy. Liczba typów elementów konstrukcyjnych ograniczono do minimum. Połączenia między elementami stalowymi są odwracalne – skręcane. Ściany zewnętrzne izolacyjne, ściany działowe oraz częściowo dach z płyt warstwowych – elementów prefabrykowanych, gotowych do montażu na placu budowy według wytycznych systemowych. Ponadto zredukowano fundamenty – zastosowano prefabrykowane płyty drogowe. Natomiast fundamenty betonowe lane na placu budowy –  jedynie na fragmencie.

W związku z koniecznością projektowania do demontażu, stworzyliśmy uporządkowaną strukturę, podział na moduły oraz strefowanie funkcjonalne.

Warto podkreślić, że zastosowanie prefabrykatów usprawnia proces budowy, zmniejsza ilość odpadów i zużycia energii na placu budowy.

Rozwiązania proekologiczne

Co istotne, projekt dotyczy również zmiany sposobu ogrzewania wszystkich obiektów na terenie schroniska, z kotłowni olejowej na ekologiczne i wydajne pompy ciepła. Na budynku Geriatrii oraz na istniejących pawilonach dla psów zaproponowaliśmy panele fotowoltaiczne. Panele w dużym stopniu pokryją zapotrzebowanie na energię elektryczną dla schroniska. Nowoprojektowany budynek Administracji będzie wyposażony w kolektory słoneczne do ogrzewania wody.

Większość dachu pokryje zieleń ekstensywną retencjonująca wodę opadową. Ponadto, zaprojektowaliśmy podziemne zbiorniki na wodę deszczową. Deszczówkę można będzie wykorzystywać do mycia kojców zewnętrznych dla psów oraz podlewania trawy i roślin na wybiegach dla psów w sąsiedztwie budynku.

Projekt prezentujemy na wystawie „Plany na przyszłość | LAB” w ZODIAKu – . Zobacz koncepcję pawilonów w Ogrodzie Botanicznym, która również znalazła się na wystawie.