• Wiązowskie Centrum Kultury Kwadratura

Wiązowskie Centrum Kultury, Konkurs – I Nagroda

Wiązowna, ul. Lubelska
Projekt: 2008
Powierzchnia: 7 800 m2
Kubatura: 18 500 m3
Inwestor: Gmina Wiązowna
Współpraca autorska z Pro Witaszewscy Architekci

Nieregularna działka ograniczona dwóch stron korytem starorzecza rzeki Mielnej zainspirowała nas do zaprojektowania wielopoziomowego obiektu wykorzystującego różnice poziomów terenu dochodzące do 4m. Rzeżbę terenu wykorzystaliśmy projektując budynek o zmiennej ilości kondygnacji, od 2 do 3, ukrytych częściowo w opadającej w kierunku starorzecza skarpie. Budynek to dwie bryły: kamienna baza jakby wyrastająca ze skarpy oraz dominująca nad nią prostą bryłą inspirowaną klasycznym kształtem stodoły wykonaną ze współczesnych materiałów.

Wykorzystaliśmy skarpę na lokalizację otwartego amfiteatru oraz powiązanych z nim ścieżek i ciągów spacerowych doprowadzących do głównego budynku centrum. Ważnym elementem tego układu jest główny ciąg pieszy przecinający teren opracowania i prowadzący kładką wzdłuż budynku, ponad sąsiadującym z nim amfiteatrem. Całośc stanowi naturalne piesze połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicami Lubelską i Kościelną. Mając na uwadze wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu całe założenie kubaturowe – budynek wraz z przylegającymi do niego niezbędnymi miejscami postojowymi zlokalizowany został w części niezadrzewionej. Dało to możliwość zaaranżowania jednolitej przestrzenie powierzchni rekreacyjnej usytuowanej wzdłuż zbiornika wodnego (istniejące starorzecze) i zaprojektowanego oddzielnego zbiornika retencyjnego.