• Zabudowa Kwartału w Gdański Kwadratura Biuro Architektoniczne

Zabudowa Kwartału w Gdańsku, Konkurs

Gdańsk, ulica Browarna/ Panieńska
Projekt: 2013
Powierzchnia: 3 130 m2
Kubatura: 23 400 m3
Inwestor: TBS Motława

Zabudowa Kwartału w Gdańsku – praca konkursowa

Teren objęty konkursem położony jest w staromiejskiej części Gdańska w obrębie kwartału ulic Osiek, Browarna, Zamkowa i Panieńska. W efekcie wymogów Konserwatora, ścianę zewnętrzną istniejącej kamienicy wraz z dachem od ul. Panieńskiej zachowano w niezmienionym kształcie i detalu. Projektując, postawiliśmy sobie zadanie, zintegrowania nowej zabudowy ze ścianą kamienicy przywracając jej funkcję mieszkalną. W rezultacie wybraliśmy lokalizację zabudowy na działce oraz zróżnicowanie wysokości i ilości kondygnacji. Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowaliśmy przy ul. Browarnej. Wszystkie poziomy garażu są obsługiwane przez obie klatki z windami łącząc się z kondygnacjami mieszkaniowymi. Od strony ul. Browarnej znajdują się niewielkie ogródki przynależące do mieszkań na parterze.  Od tej strony teren zostanie wygrodzony ażurowym ogrodzeniem na podmurówce z cegły klinkierowej jak na elewacjach.

Cechy zabudowy staromiejskiej Gdańska

Elewacje mają zróżnicowany charakter nawiązujący do cech charakterystycznych zabudowy staromiejskiej Gdańska. Od strony ulic, dachy strome o nachyleniu 50° z kalenicą na równej wysokości pokryte blachą, przechodzącą na pionowe fragmenty ścian, w efekcie tworząc gzymsy na dwóch różniących się o 0,5m poziomach. Pionowe podziały elewacji w formie szczytów zwróconych do ulic oraz zróżnicowania materiałów odzwierciedlają historyczne podziały parcelacyjne działek. Drewniana stolarka okienna mieszkań ma obniżone podokienniki i jest zabezpieczona szklanymi balustradami do wymaganej przepisami wysokości, dzięki czemu udało się uzyskać podobne proporcje otworów okiennych do kamienicy.