• CEE

Centrum Edukacji Ekologicznej v.2 Warszawa – Młociny

Warszawa – Młociny, ul. Papirusów 1/3
Koncepcja, wersja 2: 2020
Powierzchnia: 1170 m2
Kubatura: 4971,12 m3
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa/ Lasy Miejskie

Minimalizacja powierzchni i funkcji

Projekt koncepcyjny jest kontynuacją prac nad budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej (zobacz poprzedni projekt). Koncepcja minimalizacji powierzchni i funkcji dostosowuje projekt do aktualnych możliwości i potrzeb Inwestora. Na projektowany zespół CEE składa się zabytkowa drewniana leśniczówka i nowo-projektowany budynek również z drewna, lecz według nowych technologii.

Budynek energooszczędny i ekologiczny

Najistotniejsze są dla nas aspekty proekologiczne, które uwzględniliśmy w projekcie.

Budynek ma formę zwartej, parterowej bryły. Wyłania się z ziemi od strony południowo-zachodniej, ponieważ w tym narożniku działki obserwujemy znaczne podwyższenie terenu. Zmniejszona w stosunku do poprzedniego projektu kubatura oraz zwarta bryła zapewniają minimalne straty ciepła.

Budynek powstanie w oparciu o prefabrykowaną technologię szkieletową drewnianą z zastosowaniem drewna CLT. Dzięki temu ograniczymy czas budowy, a na proces produkcji nie będą miały wpływu czynniki pogodowe. Ponieważ elementy prefabrykowane są wykonywane precyzyjnie, łatwiejsze jest dalsze wykańczanie obiektu.

Źródłem ciepła w budynku będą powietrzne pompy ciepła zasilane energią elektryczną z paneli PV. Centrala wentylacyjna z powietrznymi pompami ciepła połączonymi z ogniwami fotowoltaicznym zapewni wentylację mechaniczną. Dzięki temu uzyskamy optymalną wymianę powietrza z odzyskiem ciepła.

Dachy podzieliliśmy na dwie części: pierwsza z roślinnością ekstensywną i częścią ze żwirkiem z centralą wentylacyjną. Natomiast południową część dachu przeznaczyliśmy w większości na montaż paneli PV. Zapewnią one pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku.

Ważnym aspektem jest także retencja wody, w postaci ogrodu deszczowego oraz szczelnych zbiorników podziemnych. Woda deszczowa będzie zatem wykorzystywana na potrzeby terenu zielonego wokół budynku. Ponadto retencję wód opadowych zapewniają zieleń i pokrycie żwirowe dachu.

Co więcej na terenie działki zminimalizowaliśmy powierzchnie utwardzone i zachowaliśmy naturalny krajobraz. Bryła budynku została dostosowana do lokalizacji cennych drzew.

Zaproponowaliśmy materiały z minimalnym udziałem PCV.

Główne funkcje Centrum Edukacji Ekologicznej:

  1. Dydaktyczno-ekspozycyjna, realizowana w sali wielofunkcyjnej, foyer i salach edukacyjnych. Przewidziano sale dla dzieci starszych oraz dla dzieci młodszych, wraz z sanitariatami.
  2. Konferencyjno-szkoleniowa, w sali wielofunkcyjnej oraz foyer
  3. Administracyjno-biurowa – pokoje biurowe, pracownia do przygotowywania pomocy dydaktycznych, pokój śniadań, szatnia pracowników i magazyn podręczny.