Pawilon dla bezdomnych kotów – II miejsce w konkursie

Warszawa, Wawer

Projekt koncepcyjny: 2022

Powierzchnia zabudowy: 552,4 m2

Projekt koncepcyjny powstał w ramach konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów. Konkurs organizowało m.st. Warszawa, przy rekomendacji OW SARP. Nasza praca zajęła II miejsce.

Projektowanie dla zwierząt

Zależało nam, aby budynek był wzorcowym przykładem obiektu dedykowanego dla kotów. Naszym celem było zaprojektowanie obiektu dla zwierząt, w którym warunki będą najbardziej zbliżone do domowych, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejącego otoczenia. Co więcej, poszukiwaliśmy równowagi między maksymalizacją liczby miejsc dla czworonogów, a spełnieniem zapisów warunków zabudowy oraz wymagań programowych konkursu.

Rozwiązania funkcjonalne

Budynek podzieliliśmy na dwie główne strefy funkcjonalne: strefę kotów zdrowych oraz strefę kotów leczonych. Pomieszczenia dla kotów zdrowych (sale wolnego pobytu i sale pobytu w systemie klatkowym) znajdują się w na trzech kondygnacjach. Tworzą zetem “wieżę kotów zdrowych”.  Natomiast na parterze znajduje się część ogólnodostępna z recepcją, częścią administracyjną i salą edukacyjną, a także lecznica – miejsce przyjazdu ekopatrolu. Pierwsze piętro to szpital ogólny z salami pobytu w systemie klatkowym oraz w systemie wolnego pobytu z zewnętrznymi wybiegami na tarasie. Z kolei na drugim piętrze znajdują się sale szpitalne, sale kwarantanny oraz szpital zakaźny. Warto zaznaczyć, że każda z wymienionych stref oraz klatki schodowe oddzielone są śluzami higieniczno-sanitarnymi.

Leśny krajobraz otoczenia

Wizja lokalna uświadomiła nam jaka atmosfera panuje na terenie opracowania. Doceniamy bujną przyrodę, która zachłannie panoszy się na każdym wolnym skrawku terenu. Szczególnie imponujący jest dostojny dąb, o wysokości ok. 20 m, o nietuzinkowym pokroju. Dlatego wyeksponowaliśmy go na tle uskoków tarasów – wolier od strony wschodniej. Naszym priorytetem było zachowanie leśnego charakteru krajobrazu. Zaproponowaliśmy więc zachowanie możliwie największej liczby rosnących na działce drzew oraz rekompensatę koniecznych wycinek. Nowe nasadzenia (bezpieczne dla zwierząt) będą odpowiadać charakterowi lasów wawerskich. Co więcej, północna elewacja budynku zostanie częściowo porośnięta pnączami zimozielonymi, bezpiecznymi dla zwierząt. Będą one stanowić dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Rozwiązania proekologiczne

Projekt uwzględnia szereg rozwiązań proekologicznych związanych z energooszczędnością. Na przykład: sposób lokalizowanie przeszkleń, drewniana konstrukcja prefabrykowana budynku i panele fotowoltaiczne na dachu.

Zaproponowaliśmy również kilka sposobów retencji wody: maksymalizacja powierzchni przepuszczalnych na terenie działki, zielony dach, instalacja odzysku wody szarej zlokalizowana w terenie, zbiorniki naziemne na wodę deszczową z dachu oraz ogrody deszczowe. Ponadto zaproponowaliśmy posadowienie płyty fundamentowej na szkle piankowym, które pozwala na naturalny przepływ wód gruntowych.

 

Zobacz pozostałe prace nagrodzone w konkursie

Zobacz projekt schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” – budynki geriatrii i administracji.