Pawilon Kociarni – koncepcja

Warszawa, Wawer

Projekt koncepcyjny: 2023

Powierzchnia zabudowy: 512,8 m2

Koncepcja pawilonu Kociarni jest kontynuacją prac nad projektem konkursowym. Nasza praca otrzymała II miejsce w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów, organizowanego przez m.st. Warszawa, przy rekomendacji OW SARP. Kontynuujemy koncepcję konkursową w zakresie pomysłu i układu funkcjonalnego, uwzględniając dodatkowe ograniczenia.

Budynek zaprojektowany dla kotów

Pawilon Kociarni będzie filią Schroniska na Paluchu. Budynek będzie użytkowany jako całodobowy ośrodek dla bezdomnych kotów z gabinetami weterynaryjnymi, oddziałem szpitala ogólnego oraz szpitala zakaźnego dla kotów. Zaprojektowaliśmy trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem. W tym projekcie priorytetyzujemy potrzeby kotów – przyszłych użytkowników. Naszym celem jest zaprojektowanie obiektu wyznaczającego nowe standardy dla budynków dedykowanych zwierzętom. Projektując ten budynek, chcemy wykreować dla kotów warunki najbardziej zbliżone do domowych, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejącego otoczenia. W pawilonie Kociarni zaprojektowaliśmy miejsca dla 264 kotów. Odpowiada to wysokim zapotrzebowaniom Schroniska na Paluchu. W budynku projektujemy gabinety, laboratoria ze specjalistycznym sprzętem weterynaryjnym niezbędnym do leczenia bezdomnych kotów.

Budynek podzieliliśmy na strefy według funkcji i dostępności dla użytkowników. Trzy trakty rozdzieliliśmy korytarzami. Środkowy z funkcjami pomocniczymi i technicznymi oraz klatką schodową. Przy zewnętrznych ścianach zlokalizowaliśmy funkcje związane z opieką nad kotami, najważniejsze w budynku. Rozwiązaliśmy układ funkcjonalny w taki sposób, aby zmaksymalizować dostęp światła dziennego do pomieszczeń, w których przebywać będą koty. Zaproponowaliśmy duże, wertykalne okna z powtarzalnym kształcie, które porządkują elewacje.

Jedną z grup przyszłych użytkowników budynku będą wolontariusze schroniska. Ponadto, pawilon Kociarni będzie pełnił funkcję edukacyjną – na parterze projektujemy salę przeznaczoną na warsztaty i lekcje dla 25 osób.

Kocie tarasy

Tarasy zewnętrzne dla kotów uwzględniono już w zadaniu konkursowym. Osiatkowane woliery zyskały w naszym projekcie charakterystyczną formę. Tarasy zlokalizowaliśmy z trzech stron budynku, są zatem wybiegiem dla zwierząt, ale też ochroną przed nadmiernym nagrzewaniem budynku. Stanowią także urozmaicenie bryły. Od strony północnej zaprojektowaliśmy prostszą elewację, od tej strony zlokalizowane są gabinety weterynaryjne i pomieszczenia administracyjne.

Drewniany pawilon wśród drzew

Projektujemy budynek w konstrukcji drewnianej z żelbetowym trzonem klatki schodowej i podpiwniczeniem. W celu optymalnego wykorzystania zalet drewnianego budownictwa prefabrykowanego, ujednociliśmy szerokości traktów i korytarzy.

Drewno pojawia się także w formie deskowania na elewacji z plastycznym wydzieleniem kondygnacji różnorodnym rysunkiem elewacji. Nadaje to indywidualny charakter bryle. Deski na elewacji zróżnicowaliśmy w zależności od kondygnacji: na parterze mocniejszy rysunek – deski w szerokości i rozstawie zwężającym się ku górze. Jest to nawiązanie do otaczających budynek drzew – im wyżej się znajdują, gałęzie są cieńsze.

Kontekst otoczenia

Drewniana konstrukcja oraz elewacja to materiałowe nawiązania do „świdermajerów” dzielnicy Wawer. Budynek kociarni jest współczesnym nawiązaniem do zabytkowych form.

Otoczenie budynku to las, chcemy zachować naturalny układ zieleni, a nowe nasadzenia planować zgodnie z lokalnym biotopem. Bardzo zależy nam na pozostawieniu na działce cennego drzewa – dębu o wartościach pomnikowych.

Rozwiązania energooszczędne

Ponadto, w trosce o środowisko naturalne, planujemy rozwiązania ograniczające zużycie energii. Projektujemy zatem wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz wyciągową z rekuperacją. Wentylacja będzie podzielona na systemy zgodnie z funkcjami higieniczno-sanitarnymi pomieszczeń (strefy wymagające odrębnych warunków). Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła. W większości pomieszczeń ogrzewanych projektowane będzie ogrzewanie płaszczyznowe przy wykorzystaniu mat kapilarnych – technologia niskotemperaturowa.

Zobacz nasz projekt konkursowy

Zobacz projekt schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” – budynki geriatrii i administracji.